fbpx
Vaše naročilo je uspešno poslano.
Nazaj

Spoštovani gostje!

V letu 2022 smo pridobili certifikat Zeleni ključ Slovenije, na kar smo izredno ponosni, saj je naš vsakdan prepleten z različnimi pobudami in načini živeti in delati trajnostno in zeleno.

V ta namen vas prosimo, da preberete kratko okoljsko politiko in pri bivanju v naši hiši upoštevate naše nasvete v največji možni meri, za kar se vam iskreno zahvaljujemo! Le skupaj nam bo uspelo ta svet ohraniti tudi za prihodnje rodove.

V Gostilni in prenočišču SMOGAVC skrbimo za okolje in se zavzemamo za okolju prijazne in trajnostne prakse v našem vsakdanjem poslovanju. Naša različna prizadevanja za okolje in trajnost so temeljni stebri našega poslovanja in prizadevamo si ustvariti družbene in okoljske koristi za okolico. Zavedamo se svoje vloge v svetovni turistični industriji in si prizadevamo za dolgoročno trajnostno upravljanje naših dejavnosti, s čimer aktivno prispevamo k splošnemu trajnostnemu razvoju panoge, zato

POUDARJAMO:

  • Varovanje okolja z zmanjševanjem vplivov lastnih dejavnosti na okolje ter s sodelovanjem v okoljskih in ohranitvenih pobudah.
  • Nenehno spremljanje lastne okoljske uspešnosti in postavljanje ustreznih okoljskih ciljev.
  • Zmanjševanje lastnega okoljskega odtisa z varčevanjem pri energiji in vodi.
  • Zmanjševanje nastanka odpadkov in njihovo aktivno zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje (reduce, reuse, recycle).
  • Uporabo organskih, lokalnih in/ ali sezonskih proizvodov z oznako pravične trgovine ali z znakom za okolje, ko in kjer je to mogoče.
  • Izobraževanje osebja in redno usposabljanje o okoljskih in trajnostnih vprašanjih.
  • Spodbujanje gostov k aktivnemu sodelovanju pri lastnih okoljskih prizadevanjih.
  • Ozaveščanje o okolju in trajnosti.
  • Oblikovanje politike družbene odgovornosti podjetij s sklicevanjem na vprašanja vezana področja: sociale, kulture, ekonomije, kakovosti, človekovih pravic, zdravja, tveganja in obvladovanja kriznih situacij.